قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A2160,000
84.5A3164,000
107A2160,000
107A3164,000
1210A3160,000
1413A3159,500
1618.5A3159,500
1823A3159,500
2028.5A3159,500
2234.5A3159,500
2544.5A3159,500
2856.5A3159,500
3274A3159,500
به روز رسانی1401/05/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید