اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد کلاف بستان آباد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۶:۱۱:۴۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (۳sp)-۵.۵۳spکلاف (ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۵۴۵تومان ۲۸,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۵۵تومان ۲,۸۱۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (rst34)-۵.۵rst34کلاف (ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۶۳۶تومان ۲۹,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۶۴تومان ۲,۹۳۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (۱۰۰۶)-۵.۵۱۰۰۶کلاف(ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۶۳۶تومان ۲۹,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۱۰۰۶طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۶۴تومان ۲,۹۳۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف(ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (۱۰۰۸)-۵.۵۱۰۰۸کلاف (ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۶۳۶تومان ۲۹,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۱۰۰۸طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۵.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۶۴تومان ۲,۹۳۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (۳sp)-۶.۵۳spکلاف(ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۳spطول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۴۶تومان ۲,۸۰۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف(ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (rst34)-۶.۵rst34کلاف (ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱,۰۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : rst34طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (۱۰۰۶)-۶.۵۱۰۰۶کلاف (ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۱۰۰۶طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساده)
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (۱۰۰۸)-۶.۵۱۰۰۸کلاف (ساده)کارخانهنامحدودکیلوگرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : -آنالیز : ۱۰۰۸طول(m) : نامحدودسایز(mm) : ۶.۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلوگرمحالت : کلاف (ساده)

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد