لیست قیمت پروفیل

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/01

قیمت پروفیل c (سی پرلین) بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)ارتفاع(mm)قیمت (ریال)
345180252,000
323160252,000
348200252,000
351220252,000
355240252,000
به روز رسانی1401/03/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید