لیست قیمت پروفیل

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت پروفیل درب و پنجره بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
پروفیل لنگه دری214.8265,000
پروفیل سپری214.8265,000
پروفیل چهارچوبی214.8265,000
چهارچوب فلزی فرانسوی226265,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
3/5 - (1 امتیاز)