لیست قیمت لوازم سوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/24
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت پروفیل آبرو بنگاه اصفهان

محل تحویل:اصفهان _ طول شاخه : 6متر
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
یک طرفه390242,000
دو طرفه3115242,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید