لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/25

قیمت ورق st52 بنگاه تهران

حالت :شیت_ محل تحویل :تهران 
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)
56*1.5فولاد مبارکه267,000
66*1.5فولاد مبارکه267,000
106*1.5فولاد مبارکه266,000
126*1.5فولاد مبارکه267,000
156*1.5فولاد مبارکه267,000
86*1.5فولاد مبارکه269,000
206*2اکسینتماس بگیرید
256*2اکسینتماس بگیرید
306*2اکسینتماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/25

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق st52 بنگاه اهواز

حالت :شیت_ محل تحویل :اهواز 
ضخامت (mm)برند کارخانهآنالیزقیمت (ریال)
10اکسینst52269,000
12اکسینst52269,000
15اکسینst52274,000
20اکسینst52تماس بگیرید
25اکسینst52264,000
30اکسینst52264,000
40اکسینst52تماس بگیرید
50اکسینst52تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/1

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید