لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/17

قیمت ورق سیاه بنگاه اصفهان

حالت : برگ _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)
22*1فولاد مبارکه اصفهان260,000
22.5*1.25فولاد مبارکه اصفهان250,000
2.52.5*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
32.5*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
36*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
46*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
56*1.5فولاد مبارکه اصفهان255,000
66*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
86*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
106*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
126*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
156*1.5فولاد مبارکه اصفهان245,000
206*1.5فولاد کاویان260,000
206*2اکسین267,000
256*1.5فولاد کاویان260,000
256*2اکسین267,000
30طول*1.5فولاد کاویان260,000
306*2اکسین267,000
به روز رسانی1401/03/17

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق سیاه بنگاه تهران

حالت : شیت _ محل تحویل :تهران 
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)
22*1فولاد مبارکه اصفهان270,000
22.5*1.25فولاد مبارکه اصفهان265,000
2.52.5*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
32.5*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
36*1.5فولاد مبارکه اصفهان260,000
46*1.5فولاد مبارکه اصفهان260,000
56*1.5فولاد مبارکه اصفهان261,000
66*1.5فولاد مبارکه اصفهان259,000
86*1.5فولاد مبارکه اصفهان263,000
106*1.5فولاد مبارکه اصفهان254,000
126*1.5فولاد مبارکه اصفهان261,000
156*1.5فولاد مبارکه اصفهان261,000
206*1.5فولاد کاویان268,000
206*2اکسین278,000
256*1.5فولاد کاویان268,000
256*2اکسین278,000
30طول * 1.5فولاد کاویان268,000
306*2اکسین278,000
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق سیاه بنگاه اهواز

حالت : شیت _ محل تحویل :اهواز 
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهآنالیزقیمت (ریال)
86*1.25فولاد کاویانst37تماس بگیرید
106*1.25فولاد کاویانst37تماس بگیرید
106*2فولاد کاویانst37279,000
106*1.5فولاد اکسینst37تماس بگیرید
126*1.5فولاد کاویانst37تماس بگیرید
126*2فولاد اکسینst37277,000
156*1.25فولاد کاویانst37248,000
156*1.5فولاد کاویانst37261,000
156*2فولاد اکسینst37282,000
206*1.25فولاد کاویانst37248,000
206*1.5فولاد کاویانst37261,000
206*2فولاد اکسینst37269,000
2012*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
256*1.25فولاد کاویانst37248,000
256*1.5فولاد کاویانst37261,000
256*2فولاد اکسینst37269,000
2512*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
301.25*طولفولاد کاویانst37248,000
301.5*طولفولاد کاویانst37261,000
306*2فولاد اکسینst37269,000
3012*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
351.25*طولفولاد کاویانst37248,000
351.5*طولفولاد کاویانst37261,000
356*2فولاد اکسینst37269,000
3512*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
401.25*طولفولاد کاویانst37248,000
401.5*طولفولاد کاویانst37261,000
406*2فولاد اکسینst37269,000
4012*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
50عرض 2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید