لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/01

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

حالت : شیت _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)قیمت (ریال)
0.501294,000
0.50عرض1.25294,000
0.60عرض 1تماس بگیرید
0.60عرض1.25تماس بگیرید
0.70عرض 1تماس بگیرید
0.70عرض1.25تماس بگیرید
0.80عرض 1تماس بگیرید
0.80عرض1.25تماس بگیرید
0.90عرض 1تماس بگیرید
0.90عرض1.25تماس بگیرید
1عرض 1تماس بگیرید
1عرض1.25تماس بگیرید
1.25عرض 1تماس بگیرید
1.25عرض1.25تماس بگیرید
1.5عرض 1تماس بگیرید
1.5عرض1.25تماس بگیرید
2عرض 1تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید