لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/25

قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه

حالت : رول _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)آنالیزقیمت (ریال)
2عرض 1st37284,000
2عرض 1.25st22284,000
2.5عرض 1st22284,000
3عرض 1st22284,000
3عرض 1.25st22284,000
به روز رسانی1401/02/25

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید