لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/01

قیمت ورق اسید شویی بنگاه اصفهان

حالت : شیت _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)آنالیزقیمت (ریال)
2عرض 1st37280,000
2عرض 1.25stw22280,000
2.5عرض 1.25stw22280,000
3عرض 1stw22280,000
به روز رسانی1401/02/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید