لیست قیمت ورق

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/22

قیمت ورق آجدار فابریک بنگاه اصفهان

حالت :شیت_ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)
22*1فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
2.52*1فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید.
32*1گیلانتماس بگیرید
32.5*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
36*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
36*1.5فولاد مبارکه اصفهان281,000
46*1.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
46*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
42*1فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
56*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
56*1.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
6عرض1.5فولاد مبارکه اصفهان296,000
106*1.5فولاد مبارکه اصفهان301,000
86*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
86*1.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/22

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق آجدار پرسی بنگاه اصفهان

حالت :شیت_ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)
21*2فولاد مبارکه اصفهان283,000
26*1.25فولاد مبارکه اصفهان278,000
36*1.5فولاد مبارکه اصفهان270,000
46*1فولاد مبارکه اصفهان275,000
46*1.5فولاد مبارکه اصفهان270,000
2.51.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
31*2فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
51*2فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
31.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
41.25*2.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/22

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت ورق آجدار فابریک بنگاه تهران

حالت :شیت_ محل تحویل :تهران
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهقیمت (ریال)
2.56*1گیلان278,000
2.56*1.25فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
36*1.20گیلان278,000
36*1.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
46*1.20گیلان278,000
46*1.5فولاد مبارکه اصفهان342,000
56*1گیلان288,000
56*1.5فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
66*1گیلان288,000
66*1.5فولاد مبارکه اصفهان323,000
86*1.20گیلان306,000
86*1.5فولاد مبارکه اصفهان306,000
106*1.20گیلانتماس بگیرید
106*1.5فولاد مبارکه اصفهان308,000
به روز رسانی1401/02/25

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید