لیست قیمت نبشی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/22

قیمت نبشی بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :  اصفهان _ تبریز
سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
336تماس بگیرید
436207,000
446198,000
4.546تماس بگیرید
4.556تماس بگیرید
536تماس بگیرید
546196,000
556196,000
646تماس بگیرید
656198,000
666198,000
746تماس بگیرید
756تماس بگیرید
766تماس بگیرید
776تماس بگیرید
866تماس بگیرید
876تماس بگیرید
886193,000
1086تماس بگیرید
10812تماس بگیرید
10106193,000
101012تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/22

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت نبشی منظومه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز(mm)ضخامت(mm)طول شاخه (m)قیمت(ریال)
336تماس بگیرید
446تماس بگیرید
556191,000
666191,000
886191,000
به روز رسانی1401/02/19

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید