لیست قیمت ناودانی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/22

قیمت ناودانی بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان_ناودانی ناب تبریز
سایز ناودانیوزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
810312تماس بگیرید
8386تماس بگیرید
8286تماس بگیرید
1012712تماس بگیرید
10496تماس بگیرید
10396210,000
1216012تماس بگیرید
12606تماس بگیرید
12496210,000
1419212213,000
14726213,000
14656210,000
1622512تماس بگیرید
16856213,000
16806213,000
به روز رسانی1401/03/22
امتیاز خود را ثبت کنید