لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29

قیمت لوله گالوانیزه بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز(mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
21.326.9تماس بگیرید
21.32.58.2تماس بگیرید
26.728.6تماس بگیرید
26.72.510.3تماس بگیرید
33.4210.7تماس بگیرید
33.42.512.9تماس بگیرید
42.2213.4تماس بگیرید
42.22.516.3تماس بگیرید
48.3215.2تماس بگیرید
48.32.518.5تماس بگیرید
60.3218.9تماس بگیرید
60.32.523.1تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید