لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29

قیمت لوله گازی روکار بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2.581.2تماس بگیرید
2.6510.53.4تماس بگیرید
315.51تماس بگیرید
3211/1.4تماس بگیرید
3251/1.2تماس بگیرید
3332تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله گازی توکار بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2.88/8001.2تماس بگیرید
2.910/8003.4تماس بگیرید
3.415/2001تماس بگیرید
3.619/9001/1.4تماس بگیرید
3.7251/1.2تماس بگیرید
3.9342تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید