لیست قیمت لوله داربستی (صنعتی)

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29

قیمت لوله صنعتی بنگاه اصفهان

محل تحویل : اصفهان _ طول شاخه : 6متر
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز(inch)قیمت (ریال)
27.33.4275,000
29.31275,000
211.61/1.4275,000
2141/1.2272,000
217.252275,000
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید