لیست قیمت لوله داربستی (صنعتی)

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت لوله داربستی (تولید با ورق فولاد مبارکه) بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 6متر
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز(mm)قیمت (ریال)
21448.3265,000
2.517.248.3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله داربستی (تولید با ورق اهواز) بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 6متر
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
48.3215تماس بگیرید
48.32.517.8255,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید