لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29

قیمت لوله اسپیرال بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 12متر
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز لوله (inch)قیمت (ریال)
8142824تماس بگیرید
8167028تماس بگیرید
10238032تماس بگیرید
10298040تماس بگیرید
10358048تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید