لیست قیمت لوله داربستی (صنعتی)

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت لوازم داربست بنگاه تهران

واحد : عدد _ محل تحویل : تهران
نام محصولمحل تحویلقیمت (ریال)
H بست آهنگیرتهران600,000
بست داربستی سبکتهران425,000
رابط ۱۷ سانتیتهران235,000
بست داربستی سنگینتهران460,000
رابط ۲۰ سانتیتهران255,000
بست گردونتهران580,000
مغزی داربستتهران120,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید