0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۰۲:۳۷
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق۸میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۷۶۸st52شیت۸۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۶۸ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۹۶۰st52شیت۱۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۲میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۱۱۵۲st52شیت۱۲۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۱۵۲ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۵میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۱۴۴۰st52شیت۱۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۰,۰۹۱تومان ۴۴,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۴۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۰۰۹تومان ۴,۴۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲۰میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۱۹۲۰st52شیت۲۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۹۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲۵میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۲۸۸۰st52شیت۲۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳۰میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۲۸۸۰st52شیت۳۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۶,۹۰۹تومان ۴۰,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۹۱تومان ۴,۰۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳۵میل سیاه st52 اکسینهرشیت۳۶۶st52شیت۳۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۷,۰۹۱تومان ۴۰,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۳۶۶ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۷۰۹تومان ۴,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت۳۸۴۰st52شیت۴۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۷,۲۷۳تومان ۴۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۳۸۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۷۲۷تومان ۴,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴۵میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۴۸۰۰st52شیت۴۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۶,۲۷۳تومان ۳۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸۰۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۴۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۲۷تومان ۳,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۵۰میل سیاه st52 اکسینهر شیت۸۹۰st52شیت۵۰طول×۲اهواز۳۶,۶۳۶تومان ۴۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۸۹۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۵۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۶۴تومان ۴,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۶۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۹۶۰st52شیت۶۰طول×۲اهواز۳۶,۶۳۶تومان ۴۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۶۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۶۴تومان ۴,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۷۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت۱۱۲۰st52شیت۷۰طول×۲اهواز۳۶,۶۳۶تومان ۴۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۱۱۲۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۷۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۶۴تومان ۴,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۸۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۱۲۸۰st52شیت۸۰طول×۲اهواز۳۶,۶۳۶تومان ۴۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۸۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۸۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۶۴تومان ۴,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۱۶۰۰st52شیت۱۰۰طول×۲اهواز۳۷,۱۸۲تومان ۴۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۶۰۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۱۰۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۷۱۸تومان ۴,۰۹۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد