به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق st52 بنگاه اهواز

حالت :شیت_ محل تحویل :اهواز 
ضخامت (mm)برند کارخانهآنالیزقیمت (ریال)
10اکسینst52269,000
12اکسینst52269,000
15اکسینst52274,000
20اکسینst52تماس بگیرید
25اکسینst52264,000
30اکسینst52264,000
40اکسینst52تماس بگیرید
50اکسینst52تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/1

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید