به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
156*1شیت223,000
206*1شیت223,000
256*1شیت223,000
306*1شیت223,000
به روز رسانی1401/04/20

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.