به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)حالتقیمت (ریال)
156*1شیت308,000
206*1شیت295,000
256*1شیت295,000
306*1شیت295,000
به روز رسانی1401/03/04

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید