به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق سیاه بنگاه اهواز

حالت : شیت _ محل تحویل :اهواز 
ضخامت (mm)ابعاد (m)برند کارخانهآنالیزقیمت (ریال)
86*1.25فولاد کاویانst37تماس بگیرید
106*1.25فولاد کاویانst37تماس بگیرید
106*2فولاد کاویانst37279,000
106*1.5فولاد اکسینst37تماس بگیرید
126*1.5فولاد کاویانst37تماس بگیرید
126*2فولاد اکسینst37277,000
156*1.25فولاد کاویانst37248,000
156*1.5فولاد کاویانst37261,000
156*2فولاد اکسینst37282,000
206*1.25فولاد کاویانst37248,000
206*1.5فولاد کاویانst37261,000
206*2فولاد اکسینst37269,000
2012*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
256*1.25فولاد کاویانst37248,000
256*1.5فولاد کاویانst37261,000
256*2فولاد اکسینst37269,000
2512*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
301.25*طولفولاد کاویانst37248,000
301.5*طولفولاد کاویانst37261,000
306*2فولاد اکسینst37269,000
3012*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
351.25*طولفولاد کاویانst37248,000
351.5*طولفولاد کاویانst37261,000
356*2فولاد اکسینst37269,000
3512*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
401.25*طولفولاد کاویانst37248,000
401.5*طولفولاد کاویانst37261,000
406*2فولاد اکسینst37269,000
4012*2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
50عرض 2فولاد اکسینst37تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید