0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۴:۴۳:۱۲
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۴st12رول۰.۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر ۵st12رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۹,۳۶۴تومان ۵۴,۳۰۰تومان
۳,۷۲۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۹۳۶تومان ۵,۴۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۴.۸۰st12رول۰.۶عرض ۱اصفهان۴۲,۷۲۷تومان ۴۷,۰۰۰تومان
۲,۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۷۳تومان ۴,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۶st12رول۰.۶عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۵.۶۰st12رول۰.۷عرض ۱اصفهان۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۴۵۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۷st12رول۰.۷عرض۱.۲۵اصفهان۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۴۵۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۶.۴۰st12رول۰.۸عرض ۱اصفهان۴۰,۳۶۴تومان ۴۴,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۳۶تومان ۴,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۸st12رول۰.۸عرض۱.۲۵اصفهان۴۰,۳۶۴تومان ۴۴,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۳۶تومان ۴,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۷.۲۰st12رول۰.۹عرض ۱اصفهان۴۰,۳۶۴تومان ۴۴,۴۰۰تومان
۴,۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۳۶تومان ۴,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۹st12رول۰.۹عرض۱.۲۵اصفهان۴۰,۳۶۴تومان ۴۴,۴۰۰تومان
۴,۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۳۶تومان ۴,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۸st12رول۱عرض ۱اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
۴,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۱۰st12رول۱عرض۱.۲۵اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۱۰st12رول۱.۲۵عرض ۱اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۱۲.۵۰st12رول۱.۲۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
۴,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۱۲st12رول۱.۵عرض ۱اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
۳,۴۵۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۱۵st12رول۱.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۱۶st12رول۲عرض ۱اصفهان۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۰st12رول۲عرض۱.۲۵اصفهان۴۸,۸۱۸تومان ۵۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۸۲تومان ۵,۳۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۳عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۲۴st12رول۳۳اصفهان۵۳,۲۷۳تومان ۵۸,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۴ابعاد(m) : ۳ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۳۲۷تومان ۵,۸۶۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد