به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق رنگی بنگاه اصفهان

 محل تحویل :فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm)ابعاد (m)رنگقیمت (ریال)
0.5عرض 1.25آبی372,000
0.5عرص 1.25سفید371,000
0.5عرض 1.25قرمز372,000
0.5درخواستینارنجیتماس بگیرید
0.5درخواستیقرمزتماس بگیرید
0.5درخواستیقهوه ایتماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/25

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید