0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق آجدار پرسی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۵:۱۸:۲۱
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق ۲میل عرض ۲×۱ آجدار پرسیهرشیت ۳۲آجدارشیت۲۲×۱اصفهان۳۷,۹۰۹تومان ۴۱,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۲ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۹۱تومان ۴,۱۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۲میل عرض ۶×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۱۲۰آجدارشیت۲۶×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۲میل عرض۲.۵×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۴۰آجدارشیت۲۲.۵×۱.۲۵اصفهان۳۸,۹۰۹تومان ۴۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۹۱تومان ۴,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲.۵میل عرض ۲×۱ آجدار پرسیهرشیت ۴۰آجدارشیت۲.۵۲×۱اصفهان۳۷,۹۰۹تومان ۴۱,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۹۱تومان ۴,۱۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۲.۵میل عرض۲.۵×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۶۲آجدارشیت۲.۵۲.۵×۱.۲۵اصفهان۳۸,۸۱۸تومان ۴۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۲ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۸۲تومان ۴,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳میل عرض ۲×۱ آجدار پرسیهرشیت ۵۰آجدارشیت۳۲×۱اصفهان۳۸,۸۱۸تومان ۴۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۸۲تومان ۴,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۳میل عرض۲.۵×۱.۲۵آجدار پرسیهرشیت ۷۰آجدارشیت۳۲.۵×۱.۲۵اصفهان۳۹,۰۰۰تومان ۴۲,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۰۰تومان ۴,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳میل عرض ۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۲۱۲آجدارشیت۳۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۱۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴میل عرض ۶×۱ آجدار پرسیهرشیت ۱۹۲آجدارشیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۹۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴میل عرض ۲.۵×۱.۲۵ آجدار پرسیهرشیت ۱۰۰آجدارشیت۴۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۰۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۴میل عرض ۶×۱.۵آجدار پرسیهرشیت ۲۸۳آجدارشیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۸۳ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۴میل عرض۱آجدار پرسیهر شیت۳۱.۲آجدارشیت۴عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۱.۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۵میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۱۲۵آجدارشیت۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۵میل عرض ۲.۵×۱.۲۵ آجدار پرسیهرشیت ۱۲۵آجدارشیت۵۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۶میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۴۲۴آجدارشیت۶۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۲۴ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۸میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۵۶۶آجدارشیت۸۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۶۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰میل عرض۶×۱.۵ آجدار پرسیهرشیت ۷۰۷آجدارشیت۱۰۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۰۷ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد