اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۵:۵۷:۲۷
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق آجدار ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکههرمتر ۲۰آجداررول۲.۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار ۲.۵ عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۵آجداررول۲.۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض ۱.۲۵ ×۲.۵فولاد مبارکههرشیت۷۵آجدارشیت۳۱.۲۵×۱.۲۵اصفهان۴۳,۰۰۰تومان ۴۷,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۵ابعاد(m) : ۱.۲۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۰۰تومان ۴,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض۱.۵ فولاد مبارکههرمتر۳۶آجداررول۳عرض ۱.۵اصفهان۴۷,۰۰۰تومان ۵۱,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۷۰۰تومان ۵,۱۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۴۸آجدارشیت۳عرض۲×۱اصفهان۴۲,۰۹۱تومان ۴۶,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸ابعاد(m) : عرض۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۰۹تومان ۴,۶۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۳عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۲۱۶آجدارشیت۳عرض ۶×۱.۵اصفهان۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۱۶ابعاد(m) : عرض ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۴۰آجداررول۴عرض۱.۲۵اصفهان۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۴۸آجداررول۴عرض ۱.۵اصفهان۵۰,۳۶۴تومان ۵۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۰۳۶تومان ۵,۵۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت۶۴آجدارشیت۴عرض ۲×۱اصفهان۴۰,۴۵۵تومان ۴۴,۵۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۶۴ابعاد(m) : عرض ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۴۶تومان ۴,۴۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض ۲.۵ ×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۰۰آجدارشیت۴عرض ۲.۵ ×۱.۲۵اصفهان۴۴,۵۴۵تومان ۴۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۰۰ابعاد(m) : عرض ۲.۵ ×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۴۵۵تومان ۴,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۴عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۲۸۸آجدارشیت۴۶×۱.۵اصفهان۵۱,۱۸۲تومان ۵۶,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۸۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۱۱۸تومان ۵,۶۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۵۰آجداررول۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۲,۰۹۱تومان ۴۶,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۰۹تومان ۴,۶۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۶۰آجداررول۵عرض ۱.۵اصفهان۴۶,۷۲۷تومان ۵۱,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۶۷۳تومان ۵,۱۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت۸۰آجدارشیت۵۲×۱اصفهان۳۹,۵۴۵تومان ۴۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۸۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۹۵۵تومان ۴,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض ۲.۵ ×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۲۵آجدارشیت۵۲.۵×۱.۲۵اصفهان۴۲,۷۲۷تومان ۴۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۷۳تومان ۴,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۵عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۳۰۰آجدارشیت۵۶×۱.۵اصفهان۵۱,۳۶۴تومان ۵۶,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۰۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۱۳۶تومان ۵,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۶۰آجداررول۶عرض۱.۲۵اصفهان۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۷۲آجداررول۶عرض ۱.۵اصفهان۵۱,۷۲۷تومان ۵۶,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۱۷۳تومان ۵,۶۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۹۶آجدارشیت۶۲×۱اصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۶عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت۴۳۲آجدارشیت۶۶×۱.۵اصفهان۴۸,۴۵۵تومان ۵۳,۳۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۴۳۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۴۶تومان ۵,۳۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۸عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۸۰آجداررول۸عرض۱.۲۵اصفهان۳۵,۸۱۸تومان ۳۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۵۸۲تومان ۳,۹۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۸عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۹۶آجداررول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۶,۴۵۵تومان ۴۰,۱۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۶۴۶تومان ۴,۰۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۸عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت۵۷۶آجدارشیت۸۶×۱.۵اصفهان۳۷,۲۷۳تومان ۴۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۵۷۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۲۷تومان ۴,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۱۰عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۲۰آجداررول۱۰۶×۱.۵اصفهان۳۷,۲۷۳تومان ۴۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۲۷تومان ۴,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آجدار۱۰عرض۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۷۲۰آجدارشیت۱۰۶×۱.۵اصفهان۳۷,۲۷۳تومان ۴۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : آجدارمحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۷۲۷تومان ۴,۱۰۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد