به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

حالت :رول_ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm)برند کارخانهعرض(m)قیمت (ریال)
2فولاد مبارکه اصفهان1تماس بگیرید
2.5فولاد مبارکه اصفهان1تماس بگیرید
3فولاد مبارکه اصفهان1تماس بگیرید
3فولاد مبارکه اصفهان1.25تماس بگیرید
3فولاد مبارکه اصفهان1.5تماس بگیرید
4فولاد مبارکه اصفهان1تماس بگیرید
4فولاد مبارکه اصفهان1.5تماس بگیرید
4فولاد مبارکه اصفهان1.25تماس بگیرید
5فولاد مبارکه اصفهان1.25تماس بگیرید
5فولاد مبارکه اصفهان1.5تماس بگیرید
6فولاد مبارکه اصفهان1.5تماس بگیرید
10فولاد مبارکه اصفهان1.5تماس بگیرید
8فولاد مبارکه اصفهان1.5تماس بگیرید
2.5فولاد مبارکه اصفهان1.25تماس بگیرید
به روز رسانی1402/09/14

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید