لیست قیمت ناودانی

قیمت ناودانی ناب تبریز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تبریز
سایز ناودانیوزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
810312تماس بگیرید
8386تماس بگیرید
8286تماس بگیرید
1012712175,500
10496175,500
10396تماس بگیرید
1216012تماس بگیرید
12606تماس بگیرید
12496تماس بگیرید
1419212175,500
14726175,500
14656تماس بگیرید
1622512تماس بگیرید
16856تماس بگیرید
16806تماس بگیرید
به روز رسانی1401/07/07