به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :کویر کاشان - کاشان  
سایز (mm)گریدنوع کلافقیمت (ریال)
8A2کلاف آجدارتماس بگیرید
10A2کلاف آجدارتماس بگیرید
10A3کلاف آجدارتماس بگیرید
5.51008کلاف سادهتماس بگیرید
5.5ساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
6.51006کلاف سادهتماس بگیرید
71006کلاف سادهتماس بگیرید
81008کلاف سادهتماس بگیرید
101008کلاف سادهتماس بگیرید
121008کلاف سادهتماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/21

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید