قیمت میلگرد قزوین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : قزوین - قزوین  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2136,500
10_A2129,500
12_A2129,500
14_A3تماس بگیرید
16_A3تماس بگیرید
18_A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید