قیمت میلگرد شمس سپهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : شمس سپهر - تهران  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A3تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
1210.2A3تماس بگیرید
1210.2A3153,500
1413.9A3تماس بگیرید
1618.3A3تماس بگیرید
1823.2A3تماس بگیرید
2028.4A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید