به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کویرکاشان _ کاشان _ شاخه : ساده 12 متری
سایز (mm)طول (m)آنالیزقیمت (ریال)
1212A1309,000
1412A1309,000
1612A1309,000
1812A1309,000
2012A1309,000
2212A1309,000
2312A1309,000
2512A1309,000
2612A1309,000
2812A1309,000
3012A1309,000
3212A1309,000
3412A1309,000
3612A1309,000
3812A1309,000
4012A1309,000
4512A1تماس بگیرید
5012A1تماس بگیرید
به روزرسانی1402/03/25

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید