قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
1210.2 الی 10.5A3154,500
1414 الی 14.5A3152,500
1618 الی 18.5A3152,500
1823A3151,500
2028A3151,500
2234.5A3151,500
25_A3151,500
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
12_A2تماس بگیرید
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.