قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) بنگاه تهران

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :  تهران
سایز(MM)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
10024012382,000
12032012412,000
14040012222,000
16050012177,000
18061012177,000
20020012180,000
300140012تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید