نحوه خرید اعتباری

در مجموعه آهن جم این امکان وجود دارد که هر کدام از مشتریان گرامی که تمایل به خرید اعتباری داشته باشند میتوانند انواع آهن آلات را در هر مقداری به صورت مدت دار با ضمانت نامه بانکی از بازرگانی آهن جم خریداری کنند، و سپس طی مدت 1  الی 3  ماه بسته به مقدار خرید تسویه حساب نمایند.

در مجموعه آهن جم این امکان وجود دارد که هر کدام از مشتریان گرامی که تمایل به خرید اعتباری داشته باشند میتوانند انواع آهن آلات را در هر مقداری به صورت مدت دار با ضمانت نامه بانکی از بازرگانی آهن جم خریداری کنند، و سپس طی مدت 1  الی 3  ماه بسته به مقدار خرید تسویه حساب نمایند.

5/5 - (2 امتیاز)