لیست قیمت قوطی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/01

قیمت قوطی مبلی بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)محل تحویلقیمت (ریال)
20*201اصفهانتماس بگیرید
30*301اصفهانتماس بگیرید
40*401اصفهانتماس بگیرید
50*501اصفهانتماس بگیرید
60*601اصفهانتماس بگیرید
80*401اصفهانتماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید