لیست قیمت قوطی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت قوطی صنعتی بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
20*1025.7265,000
20*2027.7265,000
20*3029.5265,000
30*30211.5265,000
20*40211.5265,000
40*40215265,000
50*50219265,000
60*60223265,000
70*70227265,000
40*80223265,000
90*90234265,000
20*202.510255,000
20*302.512255,000
30*302.515255,000
40*202.515255,000
40*402.519255,000
40*602.524255,000
70*702.533255,000
40*802.529255,000
80*802.538255,000
80*402.542255,000
40*1002.533255,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید