لیست قیمت قوطی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت قوطی ستونی بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _  طول شاخه : 6متر _ محل تحویل : اصفهان
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
120*120368253,000
130*130374253,000
130*1303.585.7253,000
135*135378253,000
135*1353.585253,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید