اصفهان- خیابان امام خمینی

ساعات کار فروشگاه: ۱۸-۸ بعدازظهر

ارتباط با ما

آدرس: اصفهان-خیابان امام خمینی-قبل از بیمارستان امام حسین-آهن آلات پورجم

تلفن: ۳۳۸۶۲۲۷۷-۳۳۸۶۲۴۷۷-۳۳۸۶۶۸۷۷(۰۳۱)

موبایل: ۰۹۱۳۱۰۶۷۹۴۹ حمیدرضا پورجم علویجه

ایمیل: hamidrezapourjam@yahoo.com

ساعات کار فروشگاه۸-۱۸ بعدازظهر